Cenník dopravy a služieb

Na cenník služieb sa nevzťahujú žiadne zľavy. Všetky uvedené sú  ceny s DPH.

Služby dopravy

24 € / dovoz alebo odvoz, jazda 1 vozidlom v Bratislave, pracovné dni, 8:00 - 18:00 hod., vykládka alebo nakládka do 30 minút a do 5 m od vozidla

12€ / extra vykládka alebo nakládka, služba 1 pracovníka, nad 30 minút alebo nad 5 m od vozidla, nutné objednať vopred 

 Individuálne nacenenie služieb dopravy sa realizuje v prípade, ak je veľký objem inventára, doprava mimo Bratislavy, na poschodie, s prekážkami ako schody, viacpodlažná budova, nedostatočný výťah alebo iné komplikácie.

Služby umývania a prania

Umývanie, pranie a chemické čistenie obrusoviny je povinná služba a nie je možné ju zrušiť. Klient je povinný pri prenájme uhradiť aj cenu za túto službu. Týmto chceme garantovať každému klientovi precízne vyčistený inventár a textílie.

Doplnkové služby 

Triedenie inventáru

Ak klient vráti inventár neroztriedený, v nesprávnych hygienických baleniach,  vyhradzujeme si účtovať poplatok za celkových čas a personálne zabezpečenie na vytriedenie a zrátanie inventáru. V tomto prípade sa taktiež počty inventáru a prípadné rozdiely upresnia klientovi až po jeho vytriedení.

Odpad

Ak klient vráti inventár aj so zostatkami jedla a ostatného organického a anorganického odpadu vyhradzujeme si účtovať poplatok za službu odvoz a likvidáciu odpadu. Cenu v takomto prípade určuje individuálne dodávateľ na základe výpočtov potrebného personálneho a technického zabezpečenia na likvidáciu odpadu. 

  

Cenník platný od 1.4.2023