• sklenený popolník;

Prenájom: 0,600 €s DPH
Umytie: 0,120 €s DPH
Cena: 0,720 €s DPH