• sklenený pohár vhodný pri servírovaní whisky,
  • objem 250 ml;

Prenájom: 0,240 €s DPH
Umytie: 0,120 €s DPH
Cena: 0,360 €s DPH