• nerezová plochá prekladačka,
  • dĺžka 33 cm;

Prenájom: 1,200 €s DPH
Umytie: 0,120 €s DPH
Cena: 1,320 €s DPH