• miska tapas čierna, štvorec
  • rozmery: 8 x 8 cm

Prenájom: 0,270 €s DPH
Umytie: 0,090 €s DPH
Cena: 0,360 €s DPH