• miska tapas čierna,
  • priemer 8 cm;

Prenájom: 0,270 €s DPH
Umytie: 0,090 €s DPH
Cena: 0,360 €s DPH